لوگو پدروسافت
عضویت رایگان در زوپ

عضویت رایگان در زوپ

زوپ پروژه ای است که پزشکی مجازی را متحول کرده است. استفاده از زوپ برای تمامی پزشکان دارای وب سایت های پدروسافت، رایگان خواهد بود.

برای ورود به زوپ و ثبت نام در آن، بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

getzoop.com