لوگو پدروسافت
پکیج برند سازی پزشکان

پزشکان و مراکز درمانی نیز مانند هر کسب و کار دیگری به منظور ایجاد و توسعه برند و افزایش درآمد خود نیازمند دریافت مجموعه ای از خدمات تبلیغاتی شکیل و هدفمند می باشند. پدروسافت از سال ۸۸ پیش به عنوان اولین شرکت این حوزه، خدمات برندسازی پزشکان و مراکز درمانی خود را آغاز نمود و همواره در این حوزه بسیار موفق عمل نموده است.

 • گام اول (دریافت درخواست)

  دریافت درخواست ارتقاء برند و درآمد پزشک و مرکز درمانی

 • گام دوم (اعتبار سنجی)

  بررسی جنبه علمی و ظرفیت برندسازی درخواست کننده

 • گام سوم (اعلام نتیجه)

  ارسال نتایج بررسی به صورت یک طرح پیشنهادی شامل زمان و هزینه

 • گام چهارم (آغاز همکاری)

  با عقد و شروع قرارداد، همکاری خوب و پایداری بین ما و شما شکل خواهد گرفت